Hovedstrækning F2 – Sydlige Fyn

Hovedstrækning F2 - Sydlige Fyn, omfatter kommunerne Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Assens og Middelfart og grænser op til Storebælt mod øst, Sydfynske Øhav mod syd og Lillebælt mod vest. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne F2.01 - F2.20.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

F2.01     F2.02     F2.03     F2.04     F2.05     F2.06     F2.07    F2.08      F2.09     F2.10
F2.11     F2.12     F2.13     F2.14     F2.15    F2.16      F2.17     F2.18     F2.19     F2.20

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne F2.01 - F2.20

Om F2 - Hovedstrækning

Hovedstrækning F2 - Sydlige Fyn, omfatter kommunerne Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Assens og Middelfart. Strækningens østlige grænse ligger nord for Nyborg og i vest afgrænses den øst for Strib. Hovedstrækningen inkluderer Ærø, Langeland og småøerne: Tåsinge, Thurø, Fænø, Svinø, Bågø, Torø, Helnæs, Illumø, Lyø, Bjørnø, Avernakø, Drejø, Strynø, Skarø og Hjortø.

Hovedstrækningen består af store dele sandede kyster og morænekyster. Småøerne i det Sydfynske Øhav samt nærliggende fynske kyster er til dels beskyttet mod erosion fra stormhændelser, men der kan forekomme lille til moderat årlig kysttilbagerykning. Den dominerende bølgeretning er fra syd, og på de åbne sydkyster af Langeland, Ærø og Fyn vil der derfor være en større bølgepåvirkning. Området er typisk udsat for oversvømmelsesfare efter, at en storm har passeret.

Nyborg er i 2018 udpeget som særligt oversvømmelsestruet i henhold til Oversvømmelsesdirektivet, primært på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Ved stormen den 1.-2. november 2006 nåede vandstanden op på 157 cm og 177 cm (DVR90) for Assens Havn og Slipshavn. For Faaborg og Bagenkop er de højst registreret vandstande på henholdsvis 168 cm og 177 cm (DVR90) målt under stormen den 4. januar 2017. Hele hovedstrækningen blev desuden ramt af stormfloden 12.-13. november 1872 med en vandstand på mellem 150-300 cm (DVR90).

Indvindingsområder

Ved hovedstrækningen ligger flere fælles indvindingsområder. I Storebælt ligger de fælles indvindingsområder Musholm Sydvest, Agersø Flak og øst for Lundeborg, Stokkebæk Flak. Syd for Faaborg ligger det fælles indvindingsområde Lyø Sand. Sydvest for Assens ligger de fælles indvindingsområder Tranesand og Halk Hoved. Syd for Ærø ligger desuden det fælles indvindingsområde Vejsnæs Flak.

Hovedstrækningen F2 Fyn - Sydlige Fyn, er inddelt i delstrækningerne F2.01 - F2.20.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf