Delstrækning F2.10

Delstrækningen F2.10 ligger i kommunerne Assens og Middelfart og kyststrækningen er ca. 96 km lang. Delstrækningen løber fra området lige nord for Assens til syd for Skrillinge Strand og inkluderer øerne Bågø og Brandsø. F2.10 omfatter strategistrækningerne: F2.10.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.10.01

F2.10 omfatter strategistrækningerne: F2.10.01.

Om delstrækning F2.10

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at holde de store lavtliggende kystområder samlet, og i forhold til skiftende sedimenttransportretning i bugte og vige.

Delstrækningen er ca. 96 km lang og løber fra området lige nord for Assens til syd for Skrillinge Strand og inkluderer øerne Bågø og Brandsø.

Byer/sommerhusområder

Inden for Assens Kommune ligger byerne Sandager og Filshuse, samt Bågø By, Østerklint og Fiskerhusene på Bågø.

I Middelfart Kommune ligger byerne Bækhuse, Bredning Huse, Rørdam, Rævebjerg, Hygind, Jomfrumarken, Rud, Føns Strand, Føns, Ronæs og Gamborg inden for delstrækningen.

Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Næsten hele kysstrækningen er omfattet af Natura2000 område nr. 112 Lillebælt. Der er enkelte små fredede områder på delstrækningen. Store dele af kyststrækningen er omfattet af §3 beskyttede naturtyper i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.