Delstrækning F2.06

Delstrækningen F2.06 ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune og løber fra vest for Nab Strand til Dyreborg. Kyststrækningen er ca. 18 km lang og ligger ud til Hansebugt og Faaborg Fjord. F2.06 omfatter strategistrækningerne: F2.06.01 - F2.06.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.06.01     F2.06.02     F2.06.03     F2.06.04

F2.06 omfatter strategistrækningerne: F2.06.01 – F2.06.04.

Om delstrækning F2.06

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at holde Faaborg Fjord samlet med byen Faaborg og de omkringliggende byområder.

Delstrækningen ligger inden for Faaborg-Midtfyn Kommune og løber fra vest for Nab Strand til Dyreborg. Kyststrækningen er ca. 18 km lang og ligger ud til Hansebugt og Faaborg Fjord.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Bøgebjerglund, Faaborg og Dyreborg. Langs delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Der er enkelte små fredede områder på strækningen samt §3 beskyttede naturtyper i form af enge, overdrev, strandenge og søer.