Delstrækning F2.07

Delstrækningen F2.07 ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Delstrækningen er ca. 18,2 km lang og løber fra Dyreborg til syd for Dyndkrog. F2.07 omfatter strategistrækningerne: F2.07.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.07.01

F2.07 omfatter strategistrækningerne: F2.07.01

Om delstrækning F2.07

Afgrænsningen af delstrækningen er fastlagt så bugten ved Horne holdes samlet.

Delstrækningen F2.07 ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Delstrækningen er ca. 18,2 km lang og løber fra Dyreborg til syd for Dyndkrog.

Byer/sommerhusområder

Byen Sinebjerg samt sommerhusområderne Drejet og Horne Sommerland ligger inden for delstrækningen. Langs delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Den sydvestlige ende af Horne Land ligger ud til Natura2000 område nr. 197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor. Dertil ligger de fredede områder Lyø Krog samt Horne og Bøjden Næs inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af enge, overdrev, strandenge og søer.