Delstrækning F2.12

Delstrækningen F2.12 ligger i Svendborg Kommune ud til Det Sydfynske Øhav og Lunkebugten og er sammenlagt ca. 63 km lang. Delstrækningens afgrænsning dækker over den sydøst-vendte kyststrækning på Thurø, samt øst-, syd- og vest-siden af Tåsinge. På Thurø går kyststrækningen fra Øgavl til Grasten, og i Tåsinge går kyststrækningen fra Troense til nord for Skovhuse. F2.12 omfatter strategistrækningerne: F2.12.01 - F2.12.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.12.01     F2.12.02

F2.12 omfatter strategistrækningerne: F2.12.01 – F2.12.02.

Om delstrækning F2.12

Delstrækningens afgrænsning er valgt på grund af de store sammenhængende lavtliggende områder. Delstrækningens afgrænsning dækker over den sydøst-vendte kysstrækning på Thurø, samt øst-, syd- og vest-siden af Tåsinge. På Thurø går kyststrækningen fra Øgavl til Grasten, og i Tåsinge går kyststrækningen fra Troense til nord for Skovhuse.

Byer/sommerhusområder

På Thurø ligger byerne Skovlunde og Grasten, samt sommerhusområderne Øgavl, Smørmosen og Valborgs Kasse. På Tåsinge ligger byerne Troense, Nørreskov, Lunkeris, Vemmenæs, Stenodde, Gravvænge, Stabolt, Stjovl, Skovballe, Bøgebjerg, Bækkehave og Skovhuse, samt sommerhusområdet Stenoddens Sommerland.  Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Tåsinges sydkyst ligger ud til Natura2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav. De fredede områder Lunkebugten Lilleskov, Monnet og Vejlen Mose ligger inden for delstrækningen. På dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.