Velkommen til Kystplanlægger

Kystdirektoratet har udarbejdet en landsdækkende kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Læs mere om vores arbejde

Sådan inddeler vi Danmark i hovedstrækninger

Vi har inddelt den samlede danske kystlinje i 15 hovedstrækninger, baseret på overordnede geografiske forhold og markante fixpunkter i landskabet, som fx fjorde, fremspring og broer. Det betyder, at en hovedstrækning ofte vil gå på tværs af kommunegrænser.