Delstrækning F2.09

Delstrækningen F2.09 ligger i Assens Kommune, er ca. 41 km lang og ligger ud til Det Sydfynske Øhav og Åkrog Bugt. Delstrækningens starter ved Langøre og slutter umiddelbart nord for Assens. Strækningen omfatter endvidere den vestlige side af Helnæs. F2.09 omfatter strategistrækningerne: F2.09.01 - F2.09.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.09.01     F2.09.02

F2.09 omfatter strategistrækningerne: F2.09.01 – F2.09.02.

Om delstrækning F2.09

Afgrænsningen af delstrækningen er valgt da det holder de små lavtliggende områder samlet.

Delstrækningen F2.09 ligger i Assens Kommune, er ca. 41 km lang og ligger ud til Det Sydfynske Øhav og Åkrog Bugt. Delstrækningens starter ved Langøre og slutter umiddelbart nord for Assens. Strækningen omfatter endvidere den vestlige side af Helnæs.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Brydegård, Å, Torø Huse, Nyhuse og Assens samt sommerhusområdet Helnæs Sommerland. Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Den vestvendte kyst på Helnæs og den indre del af Åkrog Bugt ligger ud til Natura2000 område nr. 124 Maden på Helnæs og havet vest for. Dertil ligger de fredede områder Lindhovedgård Helnæs og Halen Helnæs inden for strækningen. På store dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.