Delstrækning F2.04

Delstrækningen F2.04 ligger i Svendborg Kommune og udgør en del af Fyn, Thurø og Tåsinge. På Fyn starter delstrækningen ved Skårupøre og slutter vest for Lehnskov Gods. På Thurø går delstrækningen fra Grasten til Øgavl og på Tåsinge løber delstrækningen fra Troense til nord for Skovhuse. Samlet set er kyststrækningen ca. 50 km lang og ligger ud til Skårupøre Sund, Thurø Sund, Øre Dyb og Det Sydfynske Øhav. F2.04 omfatter strategistrækningerne: F2.04.01 - F2.04.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.04.01     F2.04.02     F2.04.03     F2.04.04

F2.04 omfatter strategistrækningerne: F2.04.01 – F2.04.04.

Om delstrækning F2.04

Afgrænsningen af delstrækningen er fastlagt så kysterne langs de smalle sunde i området holdes samlet. Delstrækningen ligger ud til Skårupøre Sund, Thurø Sund, Øre Dyb og Det Sydfynske Øhav, og udgør en del af Fyn, Thurø og Tåsinge. På Fynsiden er delstrækningens østlige grænse placeret ved Skårupøre og den vestlige grænse vest for Lehnskov Gods. På Thurø går delstrækningen fra Grasten til Øgavl og på Tåsinge løber delstrækningen fra Troense til nord for Skovhuse. Samlet set er kyststrækningen ca. 50 km lang. Delstrækningen ligger inden for Svendborg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Byerne Rubjerg Skov, Svendborg, Rantzausminde og Lehnskov Huse ligger på Fyn-siden. Byerne Vindeby og Troense på Tåsinge samt byerne Thurø By og Tornehave på Thurø-siden.

Langs store dele af strækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Der er flere fredede områder på delstrækningen, blandt andet Gerritsgade AlléTankefuldEgense SydPavevænge Strand, Pavevænget Øst, Ventepose Vandmølle, Badstuejorden, Eskær-Vindeby VejenTroense EgTroense Kyst og Thurø Kirke.

På store dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper, i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.