Delstrækning F2.08

Delstrækningen F2.08 ligger i kommunerne Faaborg-Midtfyn og Assens og er ca. 67 km lang. Delstrækningen ligger ud til Helnæs Bugt og strækker sig fra Dyndkrog til Langøre og omfatter desuden den østlige side af Helnæs. F2.08 omfatter strategistrækningerne: F2.08.01 - F2.08.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.08.01     F2.08.02     F2.08.03

F2.08 omfatter strategistrækningerne: F2.08.01 – F2.08.03.

Om delstrækning F2.08

Afgrænsningen af delstrækningen er sat for at holde Helnæs Bugt samlet, hvor der er spredte lavtliggende områder af varierende størrelse samt varierende transportretninger. Delstrækningen F2.08 ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune og Assens Kommune og er ca. 67 km lang. Delstrækningen ligger ud til Helnæs Bugt og strækker sig fra Dyndkrog til Langøre og omfatter desuden den østlige side af Helnæs.

Byer/sommerhusområder

Inden for Faaborg-Midtfyn Kommune ligger byerne Bøjden, Bønnelandshuse, Stensgård og Faldsled samt sommerhusområderne Fruerlund, Hesselhøje, Strandholm og Bjergkammer.

Inden for Assens Kommune ligger byerne Gammeltoft, Nabben, Strandhuse, Brunshuse og Helnæs By, samt sommerhusområderne Helnæs Strand og Helnæs Sommerland.

Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Ved Bøjden ligger Natura2000 område nr. 123 Bøjden Nor, som også er et fredet område kaldet Noret. Dertil ligger de fredede områder Damsbo Strand og Halen, Helnæs inden for strækningen i Assens Kommune. På dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.