Hovedstrækning S5 – Lolland, Falster og Møn

Hovedstrækning S5 - Lolland, Falster og Møn, omfatter kommunerne Vordingborg, Guldborgsund og Lolland og afgrænses i øst af Østersøen, i syd af Femern Belt og i nord af Smålandsfarvandet og Storebælt. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne: S5.01 - S5.13.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

S5.01     S5.02     S5.03     S5.04     S5.05     S5.06     S5.07
S5.08     S5.09     S5.10     S5.11     S5.12     S5.13

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S5.01 - S5.13.

Om S5 - Hovedstrækning

Hovedstrækning S5 - Lolland, Falster og Møn, omfatter kommunerne Vordingborg, Guldborgsund og Lolland og afgrænses i øst af Østersøen, i syd af Femern Bælt og i nord af Smålandsfarvandet og Storebælt. Strækningen dækker de store øer Lolland, Falster og Møn og inkluderer også alle omkringliggende mindre øer, herunder eksempelvis Femø, Fejø og Bogø i Smålandsfarvandet.

Hovedstrækningen består af store dele sandede kyster, morænekyster og tilgroningskyster. I den østlige del ved Østersøkydyrn af Møn og Falster er den dominerende bølgeretning østlig, hvilket giver anledning til en vis erosionsfare. I den vestlige del ved Lolland forekommer østlige og vestlige storme i Femern Bælt og sydvestlige storme i det sydlige Storebælt. Stormhændelser bevirker oftest en høj vandstand efter stormen og ikke under den, hvorfor oversvømmelsesfaren ofte opstår, efter at storme har passeret hovedstrækningen. Store diger beskytter den sydlige del af Falster og Lolland mod oversvømmelse af de meget lavtliggende og inddæmmede områder.

Nakskov blev i 2011 udpeget som særligt oversvømmelsestruet i henhold til Oversvømmelsesdirektivet på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Ved Rødbyhavns Havn og Hesnæs Havn nåede vandstanden op på henholdsvis 168 cm og 170 cm (DVR90) under stormen den 4. januar 2017. I Gedser Havn blev der registreret en vandstand på 185 cm (DVR90) i 1913.

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger flere fælles indvindingsområder. Nord for Stubbekøbing ligger det fælles indvindingsområde Grønsund. Syd for Klintholm Havn ligger det fælles indvindingsområde Bjelkes Flak og nord for Møn ligger Gyldenløves Flak Syd. Sydvest for Gedser ligger det fælles indvindingsområde Gedser og sydøst for Gedser ligger Gedser Rev. Syd for Rødbyhavn ligger det fælles indvindingsområde Rødbyhavn.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S5.01 - S5.13.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.