Delstrækning S5.02

Delstrækningen S5.02 er en del af Vordingborg Kommune og starter ved Møn Fyr til Slotshaven. Strækningen er ca. 29 km lang. S5.02 omfatter strategistrækningerne: S5.02.01 – S5.02.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.02.01    S5.02.02    S5.02.03

S5.02 omfatter strategistrækningerne: S5.02.01 – S5.02.03.

Om delstrækning S5.02

Delstrækningen er udpeget på grund af den ensrettet sedimenttransport og det enkelte større lavtliggende område. Delstrækningen strækker sig fra Møn Fyr til Slotshaven. Kyststrækningen er ca. 29 km lang og ligger i Vordingborg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Hampeland, Klintholm Havn, Kobbelhuse og Hjelm, samt sommerhusområderne Råbylille Strand, Hovmarken og Oddermose Strand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Inden for delstrækningen ligger Natura 2000 områderne nr. 171 Klinteskoven og Klinteskov kalkgrund, nr. 183 Busemarke Mose og Råby Sø, nr. 208 Bøchers Grund og nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Dertil ligger de fredede områder Østmøn, Råbylille Fælleslod og Strandskov.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af vandløb, søer, overdrev, moser, strandeng og eng langs delstrækningen.