Delstrækning S5.13

Delstrækningen S5.13 er en del af Lolland Kommune og strækningen omfatter øerne Vejrø, Rågø, Fejø og Askø og Femø. Strækningen er ca. 82 km lang. S5.13 omfatter strategistrækningen: S5.13.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.13.01

S5.13 omfatter strategistrækningerne: S5.13.01.

Om delstrækning S5.13

Delstrækningen er udpeget for at holde øerne ved Lolland i Smålandsfarvandet samlet. Delstrækningen omfatter øerne Vejrø, Rågø, Fejø og Askø og Femø. Øerne ligger i Lolland Kommune og har en samlet kyststrækning på ca. 82 km.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger Vejrø, Rågø, Vesterby, Briet, Andemose, Sletteren, Østerby, Barkmose, Langemose, Nørreby, Sønderby og Askø By.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Alle øerne ligger i eller i nærheden af Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, mose, søer, vandløb og overdrev på øerne.