Delstrækning S5.04

Delstrækningen S5.04 er en del af Guldborgsund Kommune og starter ved Hestehoved til Ulslev. Strækningen er ca. 15,6 km lang. S5.04 omfatter strategistrækningen: S5.04.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.04.01

S5.04 omfatter strategistrækningerne: S5.04.01.

Om delstrækning S5.04

Delstrækningen er udpeget pga. den ensrettede transportretning og de enkelte lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Hestehoved til Ulslev. Kyststrækningen er ca. 15,6 km lang og ligger i Guldborgsund Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Stubbehage, Hesnæs, Skjolstrup, Skovlunde og Garret Huse, samt sommerhusområderne Sønder Alslev Strand og Ulslev Strand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer på mindre dele af strækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger det fredede område Falsters Østkyst.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af vandløb, søer, mose, eng og strandeng.