Delstrækning S5.03

Delstrækningen S5.03 er en del af kommunerne Vordingborg og Guldborgsund og strækningen strækker sig fra Slotshaven til Tjørnemarke på Møn. På Falster strækker delstrækningen sig fra Farnæs Skov til Hestehoved. Strækningen er ca. 107 km lang og inkluder øerne Bogø, Farø og Tærø. S5.03 omfatter strategistrækningerne: S5.03.01 - S5.03.05.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.03.01    S5.03.02    S5.03.03    S5.03.04    S5.03.05

S5.03 omfatter strategistrækningerne: S5.03.01 - S5.03.05

Om delstrækning S5.03

Delstrækningen er udpeget for at holde de indre sunde Grønsund og Ulvsund samlet, da der er flere større sammenhængende lavtliggende kystområder. Delstrækningen strækker sig fra Slotshaven til Tjørnemarke på Møn. På Falster strækker delstrækningen sig fra Farnæs Skov til Hestehoved. Med til delstrækningen hører Bogø, Farø og Tærø. Kyststrækningen er ca. 107 km lang og ligger i Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune.

Byer/sommerhusområder

Vordingborg Kommune: Her ligger byerne Vindebæk, Borgsted, Bogø By, Stenkilde, Tærø, Røddinge Husrække, Koster og Tjørnemarke, samt sommerhusområdet Hårbølle Havn.

Guldborgsund Kommune: Her ligger byerne Næs, Grønsund, Søborg, Stubbekøbing, Porrehuse, Blæsebjerg og Sortsø samt sommerhusområderne Ore Strand og Sortsø Strand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Vordingborg Kommune: Her ligger natura 2000-område nr. 168 Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund.

Guldborgsund Kommune: Her ligger natura 2000-område nr. 168 Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af eng, mose, søer, vandløb og overdrev.