Delstrækning S5.07

Delstrækningen S5.07 er en del af Guldborgsund Kommune og starter ved Guldborg til Vantore. Strækningen er ca. 114 km lang. S5.07 omfatter strategistrækningerne: S5.07.01 – S5.07.05

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.07.01    S5.07.02    S5.07.03    S5.07.04    S5.07.05

S5.07 omfatter strategistrækningerne: S5.07.01 – S5.07.05

Om delstrækning S5.07

Delstrækningen er udpeget for at holde sundet samlet. På Falster strækker delstrækningen sig fra Skelby til Guldborg og på Lolland strækker delstrækningen sig fra Guldborg til Vantore. Kyststrækningen er ca. 114 km lang og ligger i Guldborgsund Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne byerne Skelby, Fiskebæk, Stavreby, Radbjerg, Væggerløse, Hasselø By, Hasselø Plantage, Nykøbing Falster, Klodskov, Guldborg, Soesmarke, Majbølle, Hjelm, Grænge Skovby, Skibeholt, Sundby, Strandby og Tågense.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Dertil ligger blandt andre de fredede områder Kalvø – Hasselø, Ny Kirstineberg, Fuglsang Stengærder ved Flintinge Byskov, Skejten og Lilleø samt Frejlev Bøget langs delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af strandeng, mose, søer, vandløb og eng.