Delstrækning S5.11

Delstrækningen S5.11 er en del af kommunerne Guldborgsund og Lolland. Delstrækningen starter ved Theilsskov til Guldborg. Strækningen er ca. 74 km lang. S5.11 omfatter strategistrækningerne: S5.11.01 – S5.11.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.11.01    S5.11.02    S5.11.03

S5.11 omfatter strategistrækningerne: S5.11.01 – S5.11.03.

Om delstrækning S5.11

Delstrækningen er udpeget pga. de større sammenhængende lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Theilsskov til Guldborg. Kyststrækningen er ca. 74 km lang og ligger i Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.

Byer/sommerhusområder

Lolland Kommune: Her ligger byerne Egholm, Kragenæs, Stålmose Huse, Ravnsby, Hejringe, Saltvig, Keldernæs, Blans, Reersnæs og Bandholm.

Guldborgsund Kommune: Her ligger byerne Kik-op Huse, Stenstrup Huse, Sakskøbing, Lille Rørbæk, Oreby, Strandhuse, Kallø, Kallø Skovby, Vigsnæs, Skovby og Guldborg.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Lolland Kommune: Inden for delstrækningen ligger Natura 2000 område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Dertil ligger de fredede områder Ravnsby Bakke, Lindet-området i Ravnsby Bakker, Svanevig og Bandholm Strand.

Guldborgsund Kommune: Inden for delstrækningen ligger Natura 2000 område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand og nr. 174 Maltrup Skov.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, vandløb, eng, overdrev, søer og mose.