Delstrækning S5.09

Delstrækningen S5.09 er en del af Lolland Kommune og starter ved Lundehøje til Nakskov. Strækningen er ca. 104,6 km lang. S5.09 omfatter strategistrækningerne: S5.09.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.09.01

S5.09 omfatter strategistrækningerne: S5.09.01.

Om delstrækning S5.09

Delstrækningen er udpeget på grund af det store lavtliggende område og den generelt ensrettede transportretning. Delstrækningen strækker sig fra Lundehøje til Nakskov. Kyststrækningen er ca. 104,6 km lang og ligger i Lolland Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Rødbyhavn, Magleskov Huse, Gyldenbjerg, Stødby, Vesternæs og Lødshuse, samt sommerhusområderne Brunddragene, Hyldtofte Østersøbad, Bredfjed, Tjørnebjerg, Kramnitse, Hummingen, Maglehøj Strand, Rudbjerghave, Næsby Strand og Vesternæs Strand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand og nr. 251 Femern Bælt samt nr. 79 Nakskov Fjord og Inderfjord. Dertil ligger det fredede område Saksfjed inddæmning, Hyllekrog inden for strækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af strandeng, søer, vandløb, mose og overdrev.