Delstrækning S5.06

Delstrækningen S5.06 er en del af Guldborgsund Kommune og starter ved Gedser Odde til Skelby. Strækningen er ca. 31 km lang. S5.06 omfatter strategistrækningerne: S5.06.01 – S5.06.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.06.01    S5.06.02

S5.06 omfatter strategistrækningerne: S5.06.01 – S5.06.02.

Om delstrækning S5.06

Delstrækningen er udpeget på grund af de skiftende transportretninger og de små sammenhængende lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Gedser Odde til Skelby. Kyststrækningen er ca. 31 km lang og ligger i Guldborgsund Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Gedser, Gedesby og Skelby.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, mose og søer.