Delstrækning S5.08

Delstrækningen S5.08 er en del af kommunerne Guldborgsund og Lolland. Delstrækningen starter ved Strandlyst til Lundehøje. Strækningen er ca. 42 km lang. S5.08 omfatter strategistrækningen: S5.08.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.08.01

S5.08 omfatter strategistrækningerne: S5.08.01.

Om delstrækning S5.08

Delstrækningen er udpeget på baggrund af de store lavtliggende områder og fordi der ikke er nogen netto-sedimenttransport. Delstrækningen strækker sig fra Strandlyst til Lundehøje. Kyststrækningen er ca. 42 km lang og ligger i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.

Byer/sommerhusområder

Guldborgsund Kommune: Her ligger byerne Vantore, Nysted, Stubberup, Høvænge, Sandager og Handermelle.

Lolland Kommune: Her ligger byerne Errindlev Fæland, Errindlev Havn,Skovbyskov og Sjælstofteskov.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Guldborgsund Kommune: Herligger Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

Lolland Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Dertil ligger det fredede område Saksfjed Inddæmning, Hyllekrog inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af strandeng, eng, søer, vandløb, overdrev og mose.