Hovedstrækning J5 – Nordjylland, Øst

Hovedstrækning J5 - Nordjylland, Øst, omfatter kommunerne Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Læsø og afgrænses i øst mod Kattegat. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J5.01 - J5.09.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

J5.01     J5.02     J5.03     J5.04    J5.05    J5.06    J5.07    J5.08    J5.09

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J5.01 - J5.09

Om J5 - Hovedstrækning

Hovedstrækning J6 - Midtjylland, Øst, omfatter kommunerne Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Læsø og afgrænses i øst mod Kattegat. I nord starter strækningen på toppen af Grenen ved Skagen og slutter ved Hyllested. Hovedstrækningen inkluderer øerne Anholt og Læsø, samt Mariager Fjord og Randers Fjord. Limfjorden grænser op til hovedstrækningen.

Strækningen består primært af sandede kyster og områder med morænekyst. Hovedstrækningen er på denne del udsat for erosionsfare ved stormhændelser. Dele af strækningen er i lille til moderat fare for årlig tilbagerykning. Kysterne i Mariager Fjord og Randers Fjord er tilgroningskyster, som på grund af vindens meget begrænsede frie stræk er i lav erosionsfare. Den primære udfording i dette område er oversvømmelsesfaren, særligt fjordene kan opleve oversvømmelser.

Randers Fjord er i 2011 udpeget som særligt oversvømmelsestruet i henhold til Oversvømmelsesdirektivet på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav og vandløb.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Under stormen den 1. november 2006 nåede vandstanden op på 163 cm (DVR90), 163 cm (DVR90), 170 cm (DVR90) og 162 cm (DVR90) for henholdsvis Aarhus Havn, Juelsminde Havn, Ballen Havn og Fredericia Havn.

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger det fælles indvindingsområde Skagens Rev.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J6.01 - J6.08.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf