Delstrækning J5.09

Delstrækningen J5.09 er en del af Norddjurs Kommune og omfatter øen Anholt. Strækningen er ca. 25,2 km lang. J5.09 omfatter strategistrækningen: J5.09.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.09.01

J5.09 omfatter strategistrækningerne: J5.09.01

Om delstrækning J5.09

Delstrækningen er udpeget for at holde øen beliggende i Kattegat samlet. Det kystnære terræn på sydsiden af Anholt er endvidere lavtliggende.

Delstrækningen omfatter Anholt. Kyststrækningen er ca. 25,2 km lang og hører til Norddjurs Kommune.

Byer/sommerhusområder

På øen ligger byen Anholt.

Natur

Størstedelen af delstrækningen ligger inden for Natura 2000 område nr. 46 Anholt og havet nord for. På øen ligger blandt andre de fredede områder Ørkenen Anholt, Sønderbjerg, Anholt – Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg, Anholt Deklarationer. Der er §3 beskyttede naturtyper i form af hede, mose, sø, eng og overdrev inden for delstrækningen.