Delstrækning J5.03

Delstrækningen J5.03 er en del af kommuneren Aalborg, Mariagerfjord, Randers og Norddjurs. Starter ved Egense til Lystrup Strand. Strækningen er ca. 93 km lang. J5.03 omfatter strategistrækningerne: J5.03.01 – J5.03.07.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.03.01     J5.03.02     J5.03.03     J5.03.04     J5.03.05     J5.03.06    J5.03.07

J5.03 omfatter strategistrækningerne: J5.03.01 – J5.03.07.

Om delstrækning J5.03

Delstrækningen er udpeget på baggrund af de sammenhængende lavtliggende områder.

Delstækningen går fra Egense til Lystrup Strand og er ca. 93 km lang. Delstrækningen går på tværs af Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Norddjurs Kommune.

Byer/sommerhusområder

Aalborg Kommune: Her ligger byerne Egense, Hjørnet og Dokkedal.

Mariagerfjord Kommune: Her ligger byerne Øster Hurup, Sønder Hurup, Als, Halvrebene, Odde og Als Odde samt sommerhusområderne Haslevgårde Strand og Haslevgårde Bakker.

Randers Kommune: Her ligger byerne Sødring og Udbyhøj Vasehuse.

Norddjurs Kommune: Her ligger byerne Udbyhøj, Ingerslev, Åhuse og Store Sjørup, samt sommerhusområdet Lystrup Strand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Aalborg Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov inden for delstrækningen.

Mariagerfjord Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov inden for delstrækningen.

Randers Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord inden for delstrækningen.

Norddjurs Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord inden for delstrækningen.

Dertil ligger blandt andre de fredede områder Lille Vildmose, Mulbjerge, Als Odde og Sødringholm inden for delstrækningen.