Delstrækning J5.02

Delstrækningen J5.02 er en del af kommuneren Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg. Delstrækningen starter ved Haldbjerg til Bisnap. Strækningen er ca. 82 km lang. J5.02 omfatter strategistrækningerne: J5.02.01 – J5.02.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.02.01     J5.02.02     J5.02.03

J5.02 omfatter strategistrækningerne: J5.02.01 – J5.02.03.

Om delstrækning J5.02

Delstrækningen er udpeget på baggrund af den ensrettede langsgående sedimenttransport og de lavtliggende sammenhængende områder.

Delstrækningen løber fra Haldbjerg til Bisnap og ligger i Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune og Aalborg Kommune. Kyststrækningen er ca. 82 km lang.

Byer/sommerhusområder

Frederikshavn Kommune: Her ligger byerne Haldbjerg, Letholt, Sæby, Lyngsø, Voerså og sommerhusområderne Sulbæk, Nørreklit, Store Nørreklit, Sønderklit og Sibirien.

Brønderslev Kommune: Her ligger byerne Sønder Sørå, Asaa, Geraa, Melholt og sommerhusområderne Geraa Rimme og Smalby.

Aalborg Kommune: Her ligger byerne Hou og Hals og sommerhusområderne Mikkelmark, Lyngøen, Hou Syd, Koldkær, Bisnap Nord og Bisnap.

Natur

Frederikshavn Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Og nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb, nr. 11 Solsbæk.

Brønderslev Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Aalborg Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Dertil ligger blandt andre de fredede områder Sulbæk og Paradisjordene langs delstrækningen og der er flere §3 beskyttede områder i form af strandeng, eng, hede, mose, overdrev, søer og vandløb langs strækningen.