Delstrækning J5.04

Delstrækningen J5.04 er en del af Mariagerfjord Kommune. Strækningen dækker Mariager Fjord og strækker sig fra øst for Hadsund på den nordlige kyst og slutter øst for Hadsund Syd på sydsiden af fjorden. Strækningen er ca. 117 km lang. J5.04 omfatter strategistrækningerne: J5.04.01 – J5.04.07.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.04.01     J5.04.02     J5.04.03     J5.04.04     J5.04.05     J5.04.06    J5.04.07

J5.04 omfatter strategistrækningerne: J5.04.01 – J5.04.07.

Om delstrækning J5.04

Delstrækningen er udpeget for at holde bugten samlet og pga. de spredte lavtliggende områder. Kyststrækningen er ca. 117 km lang ligger i Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Byer/sommerhusområder

Randers Kommune: Her ligger byen Trekroner inden for delstrækningen.

Mariagerfjord Kommune: Her ligger byerne Hadsund Syd, Haderup, Kongsdal Huse, Assens, Fladbjerg, Mariager, Hobro, Røkkendal, Høllet, Stinesminde, Ouegård Mølle, Østergårde, Hadsund og Als Odde samt sommerhusområdet Dalsminde inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Randers Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord inden for delstrækningen.

Mariagerfjord Kommune: Her ligger Natura 2000-områderne: nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, nr. 223 Kastbjerg Ådal, nr. 22 Kielstrup Sø og nr. 222 Villestrup Ådal inden for delstrækningen.

Blandt andre de fredede områder Ajstrup Bugt, Stenarmen, Kalbjerg Odde, Valsgård Bæk og Bramslev Bakker, Krogen Strand, Lånhus Strand og Nybrogård ligger inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttet natur i form af strandeng, søer, vandløb, overdrev, mose, eng og hede langs med delstrækningen.