Delstrækning J5.07

Delstrækningen J5.07 er en del af kommuneren Norddjurs og Syddjurs. Starter ved Hjembæk til Hyllested. Strækningen er ca. 42 km lang. J5.07 omfatter strategistrækningerne: J5.07.01 – J5.07.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.07.01     J5.07.02     J5.07.03

J5.07 omfatter strategistrækningerne: J5.07.01 – J5.07.03.

Om delstrækning J5.07

Delstrækningen er udpeget på baggrund af den nordgående transportretning og de større kystnære lavtliggende områder.

Delstrækningen strækker sig fra Hjembæk til Hyllested. Kyststrækningen er ca. 42 km lang og ligger i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Byer/sommerhusområder

Norddjurs Kommune: Her ligger blandt andre byerne Hjembæk, Grenaa, Højbjerg, Ålsrode, Østerballe og Glatved Strand inden for delstrækningen.

Syddjurs Kommune: Her ligger byerne Stenled og Hyllested Skovgårde, samt sommerhusområdet Rugårdsstrand inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Der er fredede områder på delstrækningen, disse inkluderer: Forsnæs Stensmark Camping, Grenå Plantage og Jernhatten.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, hede, mose, søer, vandløb, eng og strandeng langs delstrækningen.