Hovedstrækning J7 – Jylland, Syd/Øst

Hovedstrækning J7 - Sydjylland, Øst, omfatter kommunerne Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg og afgrænses af Lillebælt, Det Sydfynske Øhav og Østersøen mod øst.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

J7.01     J7.02     J7.03     J7.04     J7.05     J7.06     J7.07     J7.08     J7.09

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J7.01 - J7.09.

Om J7 - Hovedstrækning

Hovedstrækning J7 - Sydjylland, Øst, omfatter kommunerne Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg og afgrænses mod øst af Lillebælt, Det Sydfynske Øhav og Østersøen. I nord starter strækningen ved Trelde Næs og den slutter i Sønderborg Kommune ved den tyske grænse. Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune adskilles af Als Sund. Hovedstrækningen indeholder Kolding Fjord, Hejls Nor, Haderslev Fjord og Aabenraa Fjord. Desuden indgår øerne: Brandsø, Arø og Barsø.

Hovedstrækningen består primært af sandede kyster og morænekyster. De smalle fjorde og sunde er til dels beskyttet mod erosion fra stormhændelser. Der kan forekomme moderat til stor årlig tilbagerykning af kysten visse steder, mens nogle områder derimod oplever fremrykning. Den dominerende bølgeretning er fra syd, og der vil derfor på de åbne syd- og østvendte kyster være en større bølgepåvirkning med resulterende erosionsfare. Der er dog ringe sammenhæng mellem bølgeaktivitet ved storme og høj vandstand. Den primære udfordring i området er oversvømmelse. Oversvømmelsesfaren forekommer typisk efter, at en storm har passeret og kan være særligt høj, når vand, der presses ind i de smalle sunde og bælter får vandstanden til at stige.

Aabenraa er i 2018 udpeget som særligt oversvømmelsestruet i henhold til Oversvømmelsesdirektivet på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Ved stormen den 4.-5. januar 2017 nåede vandstanden i Kolding Havn, Haderslev Havn, Aabenraa Havn og Sønderborg Havn op på henholdsvis 163 cm, 167 cm, 177 cm og 172 cm (alle målt i DVR90). Der blev i Fyns Hav Havn registreret en maksimal vandstand på 181 cm DVR90 den 4. november 1995.

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger de fælles indvindingsområder Tragten og Tragten ved Lillebælt samt Halk Hoved og Tranesand øst for Aabenraa.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J7.01 - J7.09.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf