Delstrækning J7.01

Delstrækningen J7.01 er en del af Fredericia Kommune og starter ved Trelde Næs til Børup Skov.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J7.01.01    J7.01.02    J7.01.03    J7.01.04    J7.01.05    J7.01.06

 

 

Strækningen er ca. 29 km lang. J7.01 omfatter strategistrækningerne: J7.01.01 – J7.01.06.

Om delstrækning J7.01

Strækningen er udpeget pga. de skiftende transportretninger og de mindre lavtliggende områder samt for at holde Lillebælt samlet.

Delstrækningen strækker sig fra Trelde Næs til Børup Skov. Kyststrækningen er ca. 29 km lang og ligger i Fredericia Kommune.

Byer/sommerhusområder

Byerne Fredericia, Nyhave Huse og Hagenør ligger inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

De fredede områder Trelde Næs, Hyby Fælled og Hagenør Slotsbanke ligger inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttet natur langs delstrækningen i form af overdrev, søer, vandløb, eng og mose.