Delstrækning J7.09

Delstrækningen J7.09 er en del af Sønderborg kommune og starter ved Sarup til Klinting Hoved. Strækningen er ca. 47 km lang og inkluderer halvøen Kegnæs.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J7.09.01    J7.09.02    J7.09.03    J7.09.04

J7.09 omfatter strategistrækningerne: J7.09.01 – J7.09.04.

Om delstrækning J7.09

Afgrænsningen af delstrækningen er udvalgt for at holde de små oversvømmelsestruede områder samlet og af hensyn til kystorienteringen.

Delstrækningen strækker sig fra Sarup til Klinting Hoved og inkluderer halvøen Kegnæs. Kyststrækningen er ca. 47 km lang og ligger i Sønderborg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Her ligger blandt andre byerne Ny Pøl, Gammel Pøl, Kegnæshøj, Holmkobbel, Sønderkobbel, Østerby, Sønderby, Vesterby, Torsthoved, Hjortholm Smedje, Trænge, Skovby, Kobbertoft, Pommersgårde, Lebøl Løkke, Høruphav og Klinting samt sommerhusområderne Skovmose og Lambjerglund inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Natura 2000 område nr. 197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor og nr. 254 Sønderskoven og Lambjerg Indtægt berører delstrækningen. Dertil ligger det fredede område Kegborg langs delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, søer, vandløb, moser, enge og strandenge langs delstrækningen.