Delstrækning J7.02

Delstrækningen J7.02 er en del af kommunerne Fredericia og Kolding. Delstrækningen starter ved Børup Skov til Stenderup Hage.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J7.02.01    J7.02.02    J7.02.03    J7.02.04    J7.02.05    J7.02.06    J7.02.07

Strækningen er ca. 49 km lang. J7.02 omfatter strategistrækningerne: J7.02.01 – J7.02.07.

Om delstrækning J7.02

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordsystemet samlet.

Kyststrækningen er ca. 49 km lang og strækker sig fra Børup Skov til Stenderup Hage og ligger i Fredericia Kommune og Kolding Kommune.

Byer/sommerhusområder

Fredericia Kommune: Her ligger byerne Skærbæk, Taulov og Gudsø.

Kolding Kommune: Her ligger byerne Eltang, Kolding, Dalby og Agtrupvig samt sommerhusområdet Elvighøj inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Fredericia Kommune: Her ligger det fredede område Kidholmene inden for delstrækningen.

Kolding Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt inden for delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Gudsø Vig, Eltang Strand og Stenderup Hage inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, eng, mose, strandeng, søer og vandløb langs strækningen.