Delstrækning J7.06

Delstrækningen J7.06 er en del af kommunerne Aabenraa og Sønderborg. Strækning starter ved indløbet til Als Fjord og slutter ved udløbet af Als sund ved Sønderborg. Strækningen er ca. 110 km lang og indeholder Augustenborg Fjord.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J7.06.01    J7.06.02    J7.06.03    J7.06.04

J7.06 omfatter strategistrækningerne: J7.06.01 – J7.06.04.

Om delstrækning J7.06

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordsystemet samlet. Delstrækningen omfatter Sønderborg og Als Fjord, inkl. Als Sund og Augustenborg Fjord. Delstrækningen afgrænses på Jyllandssiden ved Varnæs Hoved i nord og ved Als Sunds udløb. På Alssiden afgrænses delstrækningen i nord ved Hellesø Klint og i syd ved Klintinghoved. Kyststrækningen er ca. 110 km lang og ligger i Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune

Byer/sommerhusområder

Aabenraa Kommune: Her ligger byerne Nørreskov, Naldtang, Hørtoft, Neder Blåkrog og Laksfang huse.

Sønderborg Kommune:Her ligger byerne (Jyllands-siden) Ballebro, Blans, Snogbæk Nederby, Sottrupskov, Sandbjerg Nørremark, Sandbjerg, Stovgård og Sønderborg. På Als-siden ligger byerne Holm, Mjels, Steg, Hardeshøj, Lusig, Stevningnor, Stevning, Stolbro, Sebbelev, Osbæk, Ny Stavnsbøl, Augustenborg, Arnkil, Skovhuse, Hestehave og Sønderborg.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Aabenraa Kommune: Inden for delstrækningen ligger det fredede område Varnæs Hoved.

Sønderborg Kommune: Delstrækningen berører Natura 2000 område nr. 105 Augustenborg Skov, nr. 197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor samt nr. 254 Sønderskoven og Lambjerg Indtægt. Dertil Ligger de fredede områder Sandbjerg Slot, Dybbøl, Kær Vestermark og Kurhusskoven inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, søer, vandløb, moser, enge og strandenge langs delstrækningen.