Delstrækning J7.03

Delstrækningen J7.03 er en del af kommunerne Kolding, Haderslev og Aabenraa. Delstrækningen starter ved Stenderup Hage til Ottesgård. Strækningen er ca. 159 km lang.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J7.03.01    J7.03.02    J7.03.03    J7.03.04    J7.03.05    J7.03.06
J7.03.07    J7.03.08    J7.03.09    J7.03.10    J7.03.11

J7.03 omfatter strategistrækningerne: J7.03.01 – J7.03.11.

Om delstrækning J7.03

Delstrækningens afgrænsning er udvalgt for at holde den ydre kystlinje samlet uden fjorde.

Delstrækningen strækker sig fra Stenderup Hage til Ottesgård. Delstrækningen inkluderer ikke Haderslev Fjord. Kyststrækningen er ca. 159 km lang og ligger i Kolding Kommune, Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune.

Byer/sommerhusområder

Kolding Kommune: Her ligger byerne Moshuse, Bjert Strand, Lille Esbjerg, Hejls, Hejlsminde, Skovhuse, Kobbersted og Åkær, samt sommerhusområderne Binderup Strand, Grønninghoved Strand, Trappendal, Teglgården og Mindegården.

Haderslev Kommune: Her ligger blandt andre byerne Anslet Strand, Store Anslet, Ørby, Tamdrup, Årøsund, Medsted, Kelstrup og Sønderballe samt sommerhusområderne Anslet Strand, Sandersvig, Knud Strand, Tamdrup Strand, Bolmose Ende, Havbakken, Flovt Strand, Halk Strand, Hejsager Strand, Kelstrup Strand, Blokhusskoven, Tormaj, Vilstrup Strand, Diernæs Strand, Vikær Strand og Sønderballe Strand.

Aabenraa Kommune: Her ligger byerne Kalvø, Genner, Barsø Landing, Barsø, og Ottesgård samt sommerhusområderne Genner Strand og Loddenhøj.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Kolding Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 112 Lillebælt inden for delstrækningen samt de fredede områder Stenderup Hage og Skamlingsbanken.

Haderslev Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 112 Lillebælt inden for delstrækningen.

Aabenraa Kommune: Her ligger de fredede områder Revlen ved Sandskær Strand og Løjt Land.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, strandeng, eng, mose, vandløb og søer langs med delstrækningen.