Delstrækning J7.05

Delstrækningen J7.05 er en del af Aabenraa Kommune og starter ved Ottesgård til Varnæs Hoved. Strækningen er ca. 31 km lang.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J7.05.01    J7.05.02    J7.05.03

J7.05 omfatter strategistrækningerne: J7.05.01 – J7.05.03.

Om delstrækning J7.05

Delstrækningen er udpeget på grund af de mindre lavtliggende kystnære områder og for at holde fjordsystemet ved Aabenraa samlet.

Delstrækningen strækker sig fra Ottesgård til Varnæs Hoved og kyststrækningen er ca. 31 km lang og ligger i Aabenraa Kommune.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Spramshuse, Avbæk, Aabenraa, Styrt-om, Hostrop Skov, Strandgade, Hesselholt, Mikkelsdam, Varnæs Vig og Nørreskov.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Inden for delstrækningen ligger Natura 2000 område nr. 96 Bolderslev Skov og Uge Skov. Dertil ligger de fredede områder Løjt Land, Åbenrå Fjordvej og Varnæs Hoved inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, eng, mose, søer, vandløb og strandeng langs delstrækningen.