Delstrækning J7.07

Delstrækningen J7.07 er en del af kommunerne Sønderborg og Aabenraa. Stækningen strækker sig fra Als Sunds udløb til den dansk-tyske grænse ved Kruså. Strækningen er ca. 78 km lang.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J7.07.01    J7.07.02    J7.07.03    J7.07.04    J7.07.05    J7.07.06

J7.07 omfatter strategistrækningerne: J7.07.01 – J7.07.06.

Om delstrækning J7.07

Delstrækningens afgræsning er valgt for at holde fjordsystemet ind til Flensborg samlet.

Delstrækningen strækker sig fra Als Sunds udløb til den dansk-tyske grænse ved Kruså. Kyststrækningen er ca. 78 km lang og hører til Sønderbog Kommune og Aabenraa Kommune. Kyststrækningen ligger ud til Sønderborg Bugt, Flensborg Fjord og Nybøl Nor.

Byer/sommerhusområder

Sønderborg Kommune: Her ligger byerne Dybbøl Sten, Dybbøl, Vemmingbund, Rendeløb, Dynt Strand, Spar Es, Kobbel, Kragesand, Gammelgab, Kejserdom, Brunsnæs, Trekroner, Broager, Rendbjerg, Minde, Egernsund, Nybøl Nor, Nybøl, Nybøl Vandmølle, Adsbøl, Fiskenæs, Gråsten, Rinkenæs, Dalsgård, Sandager, Stranderød og Knudsmade.

Aabenraa Kommune: Her ligger byerne Rønshoved, Sønderhav, Kollund Østerskov, Kollund og Skomagerhuse.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Sønderborg Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor inden for delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Dybbøl, Vemmingbund, Brændstoft, Benniksgård Rinkenæs, Bækken og Munkemølle inden for delstrækningen.

Aabenraa Kommune: Her ligger de fredede områder Munkemøllen, Bækken, Kohagen og Kollund Udsigt inde for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, søer, vandløb, moser, enge og strandenge langs delstrækningen.