Hovedstrækning J4 – Limfjorden

Hovedstrækning J4 - Limfjorden, omfatter kommunerne Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Viborg, Vesthimmerland, Aalborg, Jammerbugt, Thisted og Morsø. Strækning dækker hele Limfjorden fra Thyborøn Kanal til Hals.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

J4.01     J4.02     J4.03     J4.04     J4.05     J4.06     J4.07     J4.08

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J4.01 - J4.08.

Om J4 - Hovedstrækning

Hovedstrækning J4 - Limfjorden, omfatter kommunerne Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Viborg, Vesthimmerland, Aalborg, Jammerbugt, Thisted og Morsø og dækker hele Limfjorden fra Thyborøn Kanal til Hals. I vest starter strækningen ved Thyborøn Kanal og den slutter i øst ved Hals. Strækningen inkluderer alle limfjordsøer og -kyster. Hovedstrækningen grænser mod vest ud til Vesterhavet og mod øst ud til Ålborg Bugt.

Hovedstrækningen består i den vestlige del af Limfjorden af sandede kyster og morænekyster, som kan være i fare for erosion under stormhændelser, hvor der er tilpas langt frit stræk for bølgeopbygning. Storme er primært vestlige, men den dominerende bølgeretning i Limfjorden varierer i de forskellige fjorde og bredninger. Den østlige del af Limfjorden består primært af tilgroningskyst med meget lav erosionsfare på grund af det begrænsede frie stræk for vinden. En udfordring på hovedstrækningen er også oversvømmelse, hvor vandmasser ved stormhændelser presses ind i den vestlige del af Limfjorden og skaber opstuvning i fjorde og bredninger.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Stormen den 11. januar 2015 gav vandstande på henholdsvis 195 cm, 188 cm og 144 cm (alle i DVR90) for Lemvig Havn, Skive Havn og Attrup/Øland Havnen. I Thyborøn Havn blev der den 9. december 2011 registreret en vandstand på 191 cm (DVR90). Den 8.-9. januar 2005 stod vandstanden i Hvalpsund Havn, Løgstør Havn og Thisted Havn på henholdsvis 172 cm, 205 cm og 166 cm (DVR90). Nørresundby oplevede den 25. november 1981 en vandstand på 144 cm (DVR90).

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.