Delstrækning J4.07

Delstrækningen J4.07 er en del af kommuneren Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland, Skive og Morsø. Strækningen strækker sig fra Nykøbing Mors til Skarrehage på Mors, fra Glyngøre til Eskov Strandpark på Salling, fra Ertebølle Hoved til syd for Aggersundbroen i Himmerland og fra Aggersborg til Feggesund i Hanherred.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J4.07.01  J4.07.02  J4.07.03  J4.07.04  J4.07.05  J4.07.06  J4.07.07

 

 

Strækningen er ca. 196 km lang og omfatter øerne Fur og Livø. J4.07 omfatter strategistrækningerne: J4.07.01 – J4.07.07.

Om delstrækning J4.07

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordsystemet samlet. Delstrækningen omfatter kyststrækningerne omkring Livø Bredning og Løgstør Bredning fra Nykøbing Mors til Skarrehage på Mors, fra Glyngøre til Eskov Strandpark på Salling, fra Ertebølle Hoved til syd for Aggersundbroen i Himmerland og fra Aggersborg til Feggesund i Hanherred. Kyststrækningen er ca. 196 km lang og ligger i Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Skive Kommune og Morsø Kommune.

Byer/sommerhusområder

Thisted Kommune: Her ligger byerne Feggesund Nord, Sønder Arup, Nørre Arup, Amtoft og Øslas.

Jammerbugt Kommune: Der ligger ingen byer eller sommerhusområder nær kysten.

Vesthimmerlands Kommune: Her ligger byerne Thorup, Aggersborg, Løgstør, Lendrup, Lendrup Huse, Næsby, Rønbjerg Huse, Åle, Borregård, Trend og Ertebølle. Dertil ligger også sommerhusområdet Lendrup Strand inden for delstrækningen.

Skive Kommune: Her ligger byerne Vojel, Nederby, Koldkilde, Branden, Nørremark, Selde, Elkær Gårde, Skruehuse og Grynderup, samt sommerhusområderne Ulsted, Færker Vig, Engelst Syd, Eskov Strandpark, Fursundparken og Sæbygård.

Morsø Kommune: Her ligger byerne Nykøbing Mors, Vodstrup, Alsted, Skarum, Sønder Dråby, Jørsby og Ejerslev, samt sommerhusområdet Ejerslev Lyng.

Der er spredt bebyggelse og landsbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Thisted Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg inden for delstrækningen. Dertil ligger det fredede område Skårup Odde inden for delstrækningen.

Jammerbugt Kommune: Her ligger Natura-2000 område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg inden for delstrækningen.

Vesthimmerlands Kommune: Her ligger Natura-2000 område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg inden for delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Aggersund Skrænter, Frederik den 7.´s Kanal, Livø, Næsby Dale og Ertebølle Strand inden for delstrækningen.

Skive Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 221 Risum Enge og Selde Vig inden for delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Knude Klint, Fur Nordkyst, Langstedhuller, Færker Odde og Risum Strandeng inden for delstrækningen.

Morsø Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og nr. 29 Dråby Vig inden for delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Legind Bjerge – Højris, Hulhøj og Feggeklit inden for delstrækningen.