Delstrækning J4.08

Delstrækningen J4.08 er en del af kommuneren Vesthimmerland, Jammerbugt og Aalborg. Strækningen strækker sig fra Aggersborg og Aggersundbroen i vest til Hals og Egense i øst.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J4.08.01    J4.08.02    J4.08.03    J4.08.04    J4.08.05    J4.08.06
J4.08.07    J4.08.08    J4.08.09

Strækningen er ca. 271 km lang og omfatter øerne i denne del af Limfjorden. J4.08 omfatter strategistrækningerne: J4.08.01 – J4.08.09.

Om delstrækning J4.08

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordsystemet samlet. Delstrækningen omfatter den østlige del af Limfjorden og strækker sig fra Aggersborg og Aggersundbroen i vest til Hals og Egense i øst. Kyststrækningen er ca. 271 km lang og ligger i Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Vesthimmerlands Kommune: Her ligger byerne Aggersborg, Aggersund og Sønder Aggersund.

Jammerbugt Kommune: Her ligger byerne Fuglsang, Bejstrup Søndervang, Holmsø, Attrup, Boden, Bjerget og Gjøl.

Aalborg Kommune: Her ligger byerne Nørresundby, Lerbæk, Sandbjerg Gårde, Gåser, Hals, Mou, Storvorde Nørkær, Hennedal, Aalborg, Søholt, Egholm By, Nørholm, Jydeholmen, Klitgårds Fiskerleje, Nibe, Lundbæk Huse, Sebbersund, Valsted og Stavn. Dertil ligger sommerhusområderne Skellet, Skelby og Klitgård inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Vesthimmerlands Kommune: Inden for delstrækningen ligger Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.

Jammerbugt Kommune: Den vestligste ende af delstrækningen berører Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Aalborg Kommune: Inden for delstrækningen ligger Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Dertil ligger de fredede områder Hals Skanse, Nørholm Enge, Sebberkloster Kirke og Handels- og Håndværk.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, overdrev, mose, søer og vandløb langs store dele af delstrækningen.