Delstrækning J4.06

Delstrækningen J4.06 er en del af kommuneren Vesthimmerlands, Viborg og Skive. Delstrækningen starter ved Eskov Strandpark til Ertebølle Hoved.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J4.06.01  J4.06.02  J4.06.03  J4.06.04  J4.06.05  J4.06.06  J4.06.07

 

 

Strækningen er ca. 181 km lang. J4.06 omfatter strategistrækningerne: J4.06.01 – J4.06.07.

Om delstrækning J4.06

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordsystemet samlet. Delstrækningen dækker Skive Fjord, Risgårde Bredning, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord og strækker sig fra Eskov Strandpark til Ertebølle Hoved. Kyststrækningen er ca. 181 km lang og ligger i Vesthimmerlands Kommune, Viborg Kommune og Skive Kommune.

Byer/sommerhusområder

Vesthimmerlands Kommune: Her ligger byerne Strandby, Risgårde, Grønnerup, Hvalpsund, Hessel Skovhuse, Havbækhuse, Lovns, Kragøre Huse, Alstrup, Gedstedbro Huse og Gedsted samt sommerhusområderne Gårde og Liengårde.

Viborg Kommune: Her ligger byerne Trekroner, Sundstrup, Skals, Vorde, Hjarbæk, Kvols, Tårup og Knudby samt sommerhusområdet Hverrehus.

Skive Kommune: Her ligger byerne Nørre Ørum, Hejlskov, Lundø, Højslev Stationsby, Skive, Intrup, Mogenstrup, Sønder Thise, Sundsøre, Øster Hegnet, Paradis, Grættrup og Junget, samt sommerhusområderne Virksund, Lyby Strand, Grønning Strand, Astrup Vig, Sundgården og Eskov Strandpark.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Vesthimmerlands Kommune: Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Dertil ligger de fredede områder Grønnerup Strand, Lounshalvøen, Melbjerg Hoved, Skovlunds Lovns, Store Ramshule og Lerkenfeld Ådal inden for delstrækningen.

Viborg Kommune: Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Dertil ligger de fredede områder Ulbjerg Klint og Hjarbæk Strand inden for delstrækningen.

Skive Kommune: Natura 2000 område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Dertil ligger de fredede områder Lundø Jels Odde, Skive Kystskrænt, Hagensmølle Hulveje, Grønningøre og Jenle.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, overdrev, mose, søer, vandløb og hede langs store dele af delstrækningen.