Delstrækning J4.01

Delstrækningen J4.01 er en del af kommuneren Thisted, Struer og Lemvig. Strækningen dækker hele kysten i Nissum Bredning og går fra Thyborøn kanal til Oddesundbroen.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J4.01.01    J4.01.02    J4.01.03    J4.01.04    J4.01.05    J4.01.06

J4.01.07    J4.01.08    J4.01.09    J4.01.10    J4.01.11    J4.01.12

 

Strækningen er ca. 81 km lang. J4.01 omfatter strategistrækningerne: J4.01.01 – J4.01.12.

Om delstrækning J4.01

Delstrækningen er udpeget for at holde Nissum Bredning samlet. Delstrækningen dækker hele kysten i Nissum Bredning og går fra Thyborøn kanal til Oddesundbroen. Nissum Bredning er del af Limfjorden. Kyststrækningen er ca. 81 km lang og ligger i Thisted Kommune, Struer Kommune og Lemvig Kommune.

Byer/sommerhusområder

Thisted Kommune: Her ligger byerne Agger, Krik, Vestervig, Helligsø og Sindrup samt sommerhusområderne Kærgården og Draget.

Struer Kommune: Her ligger byerne Lyngs, Jestrup, Kallerup, Flovlev, Bjørndal Huse, Odby, Oddesund Nord, Oddesund Syd og Humlum, samt sommerhusområdet Toftum Bjerge.

Lemvig Kommune: Her ligger Trabjerg, Trabjerg Gårde, Nørre Nissum, Balle, Lemvig, Kirkeby, Heldum, Tørring, Gransgård, Ryletorv Harboøre og Thyborøn, samt sommerhusområderne Remmer Strand og Gjellerodde.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs hele delstrækningen.

Natur

Thisted Kommune: Delstrækningen berøres af Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Dertil ligger det fredede område Draget Strand inden for delstrækningen.

Struer Kommune: Delstrækningen berøres af Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Dertil ligger de fredede områder Humlum Bakker og Toftum Bjerge inden for delstrækningen.

Lemvig Kommune: Delstrækningen berøres af Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Dertil ligger de fredede områder Åmølle, Kabbelgård, Kabbel Syd, Nørlem Kirke og Plet Enge inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttet natur langs delstrækningen i form af strandeng, søer, vandløb, eng, overdrev, hede og mose.