Delstrækning J4.03

Delstrækningen J4.03 er en del af kommuneren Struer, Thisted og Morsø. Strækning strækker sig fra Tambohuse på Thyholm til Vilsund Vest i Thy og fra Vildsund øst til Hestør Odde på Mors.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J4.03.01  J4.03.02  J4.03.03  J4.03.04  J4.03.05  J4.03.06  J4.03.07

Strækningen er ca. 201 km lang og Omfatter bl.a. øerne Jegindø og Agerø. J4.03 omfatter strategistrækningerne: J4.03.01 – J4.03.07.

Om delstrækning J4.03

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordsystemet samlet. Delstrækningen dækker Skibsted Fjord, Visby Bredning og Vilsund og strækker sig fra Tambohuse På Thyholm til Vilsund Vest i Thy og fra Vildsund øst til Hestør Odde på Mors. Strækningen omfatter bl.a. øerne Jegindø og Agerø. Kyststrækningen er ca. 201 km lang og ligger i Struer Kommune, Thisted Kommune og Morsø Kommune.

Byer/sommerhusområder

Struer Kommune: Her ligger blandt andre byerne Rønhuse, Jegind, Bøl, Ibsted, Tambohuse og Styvel.

Thisted Kommune: Her ligger blandt andre byerne Sønder Ydby, Boddum, Doverodde, Kjæstrup, Visby, Gudnæs Strand, Skyum, Gærup og Vilsund Vest samt sommerhusområderne Draget og Skyum Østerstrand.

Morsø Kommune: Her ligger byerne Sundby, Under Bakken, Skallerup, Vester Jølby, Dragstrup, Tæbring, Kibshede, Karby, Årbjerg, Ager Vejle, Ager By, Sønder By, Tissinghuse og Vester Assels.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs hele delstrækningen.

Natur

Struer Kommune: Delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Dertil ligger blandt andre det fredede område Katholm Odde, Munkholm Odde inden for delstrækningen.

Thisted Kommune: Delstrækningen berøres af Natura-2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Dertil ligger de fredede områder Doverkil-Ydby Skjold-Boddum Bakker og Skyum Bjerge inden for delstrækningen.

Morsø Kommune: Delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 42 Måger Odde og Karby Odde og nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Dertil ligger det fredede område Tæbring Kirke inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, overdrev, mose, søer, vandløb og hede langs store dele af delstrækningen.