Delstrækning J4.02

Delstrækningen J4.02 er en del af kommuneren Struer, Skive og Holstebro. Strækningen dækker Venø Sund og Venø Bugt og strækker sig fra Tambohuse forbi Oddesundbroen og slutter ved Kås Hoved.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J4.02.01  J4.02.02  J4.02.03  J4.02.04  J4.02.05  J4.02.06  J4.02.07

 

 

Strækningen er ca. 107 km lang og omfatter øen Venø. J4.02 omfatter strategistrækningerne: J4.02.01 – J4.02.07.

Om delstrækning J4.02

Delstrækningen er udpeget for at holde bugten samlet. Delstrækningen dækker Venø Sund og Venø Bugt og strækker sig fra Tambohuse forbi Oddesundbroen og slutter ved Kås Hoved. Strækningen omfatter øen Venø. Kyststrækningen er ca. 107 km lang og ligger i Struer Kommune, Skive Kommune og Holstebro Kommune.

Byer/sommerhusområder

Struer Kommune: Her ligger byerne Struer, Bremdal, Venø By, Vejsbjerg Gårde, Pallisgård Huse, Humlum, Bredalsgård, Oddesund Syd, Oddesund, Nord, Serup, Søndbjerg, Fønhuse og Tambohuse. Dertil ligger sommerhusområderne Livbjerggård Strand, Serup Strand og Søndbjerg Strand inden for delstrækningen.

Skive Kommune: Her ligger byen Gyldendal og sommerhusområderne Vendal, Hærup Strand og Hostrup Strand.

Holstebro Kommune: Her ligger byerne Remmer, Geddal, Vinderup, og Handbjerg inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Struer Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 62 Venø, Venø Sund inden for delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Kilen, Bremdal Strand, Kleppen, Søndbjerg Strand og Hellris inden for delstrækningen.

Skive Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 31. Kås Hoved, og nr. 32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge. Dertil ligger det fredede område Kås inden for delstrækningen.

Holstebro Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, overdrev, mose, søer, vandløb og hede langs store del af delstrækningen.