Hovedstrækning S2 – Sjælland, Nord

Hovedstrækning S2 - Sjælland, Nord, omfatter kommunerne Odsherred, Holbæk, Lejre, Frederikssund, Roskilde, Halsnæs, Gribskov og Helsingør og afgrænses i nord mod Kattegat. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S2.01 - S2.07.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

S2.01     S2.02     S2.03     S2.04     S2.05     S2.06     S2.07

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S2.01 - S2.07.

Om S2 - Hovedstrækning

Hovedstrækning S2 - Sjælland, Nord, omfatter kommunerne Odsherred, Holbæk, Lejre, Frederikssund, Roskilde, Halsnæs, Gribskov og Helsingør og afgrænses i nord mod Kattegat. I vest starter strækningen på nordsiden af Sjællands Odde og den slutter ved Kronborg. Hovedstrækningen omfatter Isefjord og Roskilde Fjord, inklusiv Orø, Eskilsø og småøerne.

Hovedstrækningens Kattegatkyster og den nordlige Isefjord består af sand og moræne. Roskilde Fjord og Holbæk Fjord med dertilhørende mindre fjorde og bugter er hovedsageligt af tilgroningskyst. På Kattegatkysten dominerer vestlige og nordlige bølgeretninger. Her er der fare for erosion under stormhændelser og samtidig sker der også erosion over tid - især på de sandede kyststrækninger. Desuden er store dele af strækningen, særligt øst for Hundested, i fare for tilbagerykning. I fjordområderne er oversvømmelsesfaren den primære udfordring. Inde i fjordene kan vandstanden blive meget høj ved stormhændelser, hvor store vandmasser stuves op i fjorde og bugter.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Under stormen den 6. december 2013 nåede vandstanden i Holbæk Havn, Roskilde Havn og Hornbæk Havn op på henholdsvis 194 cm, 206 cm og 196 cm (DVR90). I Hundested Havn blev der registreret en vandstand på 156 cm (DVR90) den 27. december 2016.

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger flere fælles indvindingsområder. Nordvest for Helsingør ligger det fælles indvindingsområde Lappegrund. Nord for Nykøbing S. ligger de fælles indvindingsområder Grønnerevle og Grønnerevle Vest.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S2.01 - S2.07.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.