Delstrækning S2.03

Delstrækningen S2.03 er en del af kommunerne Odsherred og Holbæk. Strækningen dækker Lammefjorden og Sidinge Fjord og afgrænses ved indløbet til Lammefjorden ved Kongsøre Skov i nord og ved Kisserup Strand i syd. Strækningen er ca. 26 km lang. S2.03 omfatter strategistrækningerne: S2.03.01 – S2.03.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S2.03.01    S2.03.02    S2.03.03

S2.03 omfatter strategistrækningerne: S2.03.01 – S2.03.03.

Om delstrækning S2.03

Delstrækningen er udvalgt for at holde fjorden og nærliggende inddæmmede områder samlet, samt af hensyn til af holde et lavliggendet områder samlet.

Delstrækningen dækker Lammefjorden og Sidinge Fjord og afgrænses ved indløbet til Lammefjorden ved Kongsøre Skov i nord og ved Kisserup Strand i syd. Delstrækningen er 26 km lang og ligger i Odsherred Kommune og Holbæk Kommune.

Byer/sommerhusområder

Odsherred Kommune: Her ligger byen Fårevejle Stationsby (langt fra kyst men oversvømmelsestruet) og sommerhusområderne Egenæs Huse, Plejerup Huse og grevinge Lammefjord.

Holbæk Kommune: Her ligger byen Gislinge (langt fra kyst men oversvømmelsestruet) og sommerhusområderne Bjergskov, Tobjerg Sommerland og Kisserup Strand.

Langs hele delstrækningen ligger store områder med spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

I Holbæk Kommune findes det fredede område Kisserup Strand.

Langs store dele af delstrækningen findes den §3-beskyttede naturtype strandeng. Herudover forekommer mindre områder med enge, heder, søer og overdrev.