Delstrækning S2.05

Delstrækningen S2.05 er en del af kommunerne Frederikssund, Lejre, Roskilde og Halsnæs. Strækningen dækker Roskilde Fjord og afgrænses ved indløbet til Roskilde Fjord ved Sølager og Kulhuse. Strækningen er ca. 235 km lang og omfatter samtlige øer i Roskilde fjord. S2.05 omfatter strategistrækningerne: S2.05.01 – S2.05.12.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S2.05.01     S2.05.02     S2.05.03     S2.05.04     S2.05.05     S2.05.06
S2.05.07     S2.05.08     S2.05.09     S2.05.10     S2.05.11     S2.05.12

S2.05 omfatter strategistrækningerne: S2.05.01 – S2.05.12.

Om delstrækning S2.05

Delstrækningen er afgrænset af hensyn til at holde fjordsystemet samlet.

Delstrækningen dækker Roskilde Fjord og afgrænses ved indløbet til Roskilde Fjord ved Sølager og Kulhuse. Strækningen omfatter samtlige øer i Roskilde Fjord. Delstrækningen er 235 km lang og ligger i Frederikssund Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune og Halsnæs Kommune.

Byer/sommerhusområder

Frederikssund Kommune: Her ligger byerne Jægerspris, Sønderby og Frederikssund og sommerhusområderne Barakkerne, Gerlev Strandpark, Tørslev Hage, Svineholm, Skuldelev Strand, Hyllingeris.

Lejre Kommune: Her ligger byerne Gershøj og Lyndby, og sommerhusområderne Lyndby Strand og Strandager.

Roskilde Kommune: Her ligger byerne Roskilde, Veddelev og Jyllinge.

Halsnæs Kommune: Her ligger byerne Kregme og Frederiksværk og sommerhusområderne Ølsted Sydstrand, Store Havelse Strand, Ølsted Nordstrand, Kildebakkerne, Ølsted Strandhuse og Grævlingehøj.

I samtlige kommuner langs delstrækningen ligger spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Natura 2000-område nr. 120 Roskilde Fjord dækker over størstedelen af Roskilde Fjord og berører alle fire kommuner.

I Frederikssund Kommune ligger flere fredede områder, heriblandt Jægerspris Nordskov, Skuldelev Ås, Koholm Mose, Østerby Flak, Hammer, Dyndet, Selsø-Lindholm Gods, Selsø Sø, Øer i Roskilde Fjord og Lille Rørbæk. I Lejre Kommune ligger de fredede områder Lyndby Strand, Selsø-Lindholm Gods. Det fredede område Boserup Skov, Kattinge Vig ligger delvist i Lejre og Roskilde Kommuner. I Halsnæs Kommune ligger flere små fredede områder, herunder Grævlingehøj, Bakkestien og Hågendrup kyst.

Langs hele delstrækningen er store forekomster af den §3-beskyttede naturtype strandeng. Derudover er der i særligt Halsnæs Kommune store områder med overdrev. Hele strækningen har også de §3-beskyttede naturtyper eng, hede, mose og sø.