Delstrækning S2.04

Delstrækningen S2.04 er en del af kommunerne Holbæk, Lejre og Frederikssund. Strækningen dækker Inderbredningen af Isefjorden, herunder Holbæk Fjord, og afgrænses nord for Løserup Strand og ved Kyndby Huse. Strækningen er ca. 129 km lang. S2.04 omfatter strategistrækningerne: S2.04.01 – S2.04.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S2.04.01    S2.04.02    S2.04.03    S2.04.04

S2.04 omfatter strategistrækningerne: S2.04.01 – S2.04.04.

Om delstrækning S2.04

Delstrækningen er strategisk afgrænset for at holde det indre fjordområde med øer samlet.

Delstrækningen dækker Inderbredningen af Isefjorden, herunder Holbæk Fjord, og afgrænses nord for Løserup Strand og ved Kyndby Huse. Delstrækningen er 129 km og omfatter desuden øen Orø samt andre mindre øer i fjordene. Delstrækningen ligger i Holbæk Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune.

Byer/sommerhusområder

Holbæk Kommune: Her ligger byerne Holbæk og Markeslev, og på Orø ligger byerne Bybjerg, Næsby og Nørre Stænge. Sommerhusområderne i kommunen er Løserup Strand, Bognæs Strand, Markeslev Huse og på Orø Brønde, Salvig og Gamløse.

Lejre Kommune: Her ligger byen Ejby og sommerhusområdet Kyndeløse Sydmark.

Frederikssund Kommune: Her findes byerne Rendebæk og Kyndby Huse.

Langs hele delstrækningen kyststrækning forekommer spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

I Holbæk Kommune ligger Natura2000-område nr. 136 Udby Vig. I Lejre Kommune ligger Natura2000-område nr. 247 Egernæs med holme og Fuglsø, nr. 246 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og nr. 128 Ejby Ådal og omliggende kystskrænter. I Frederikssund Kommune ligger Natura2000-område nr. 245 Kyndby Kyst.

Holbæk Kommune har flere større fredede områder, herunder Udby Vig, Tuse Næs, Wegenersminde, Eriksholm Gods og Eriksholm Allé, samt Børrehoved på Orø. I Lejre Kommune ligger Ryegårds Jorder, Englerup, Ejby og Kystskrænter ved Ejby. Det fredede område Hammer Bakker ligger i Frederikssund Kommune.

Langs størstedelen af delstrækningen findes samtlige §3-beskyttede naturtyper i alle tre kommuner. Særligt kan fremhæves områder af typen strandeng og overdrev.