Delstrækning S2.07

Delstrækningen S2.07 er en del af kommunerne Gribskov og Helsingør. Delstrækningen starter ved Gilleleje og slutter i Helsingør. Strækningen er ca. 33 km lang. S2.07 omfatter strategistrækningerne: S2.07.01 – S2.07.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S2.07.01    S2.07.02    S2.07.03

S2.07 omfatter strategistrækningerne: S2.07.01 – S2.07.03.

Om delstrækning S2.07

Delstrækningen er udpeget på grund af den ensrettede sedimenttransport og de enkelte mindre lavtliggende områder på strækningen.

Delstrækningen strækker sig fra Gilleleje til Helsingør. Kyststræknignen er ca. 33 km lang og ligger i Gribskov Kommune og Helsingør Kommune.

Byer/sommerhusområder

Gribskov Kommune: Her ligger byerne Gilleleje, Munkerup og Dronningmølle.

Helsingør Kommune: Her ligger byerne Hornbæk, Saunte, Hellebæk, Ny Hellebæk og Helsingør.

Natur

Gribskov Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten. Dertil ligger de fredede områder Gilbjerghoved, Gilbjergstien, Gilleleje Veststrand og Nakkehovedkilen inden for delstrækningen.

Helsingør Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten og nr. 130 Teglstrup Hegn og Hammermølleskov. Dertil ligger de fredede områder Odinshøj, Hellebækgård, Hellebæk Strand og Hellebæk Udsigt inden for delstrækningen.