Delstrækning S2.06

Delstrækningen S2.06 er en del af kommunerne Halsnæs og Gribskov. Delstrækningen starter ved indløbet til Isefjorden ved Hundested Havn og slutter vest for Gilleleje. Strækningen er ca. 38 km lang. S2.06 omfatter strategistrækningerne: S2.06.01 – S2.06.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S2.06.01    S2.06.02    S2.06.03

S2.06 omfatter strategistrækningerne: S2.06.01 – S2.06.03.

Om delstrækning S2.06

Delstrækningens grænser er valgt ud fra hensynet til den ensrettede materialevandring langs kysten.

Delstrækningens afgrænsning i vest ligger ved indløbet til Isefjorden ved Hundested Havn og slutter vest for Gilleleje. Delstrækningen er 38 km lang og ligger i Halsnæs Kommune og Gribskov Kommune.

Byer/sommerhusområder

Halsnæs Kommune: Her ligger byen Liseleje og sommerhusområderne Galgebjerg, Nødebohuse og Hald.

Gribskov Kommune: Her ligger byerne Tisvilde og Smidstrup og sommerhusområderne Holløselund, Vejby Strand, Rågeleje, Udsholt Strand og Tinkerup.

Natur

Natura2000-område nr. 119 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev der strækker sig på tværs af kommunegrænsen mellem Halsnæs og Gribskov Kommuner ligger på delstrækningen. I Gribskov Kommune ligger yderligere Natura2000-område nr. 171 Gilleleje Flak og Tragten og nr. 113 Gilbjerg Hoved.

Der ligger flere større og mindre fredede områder langs delstrækningen, herunder Dyssebakken, Hald Bavnehøj og Melby Hede i Halsnæs Kommune, og Heatherhill, Rågeleje Skrænter, Udsholt og Smidstrup Strand og Gildbjerghoved.

Langs dele af delstrækningen findes større forekomster af de §3-beskyttede naturtyper overdrev og hede, samt mindre forekomster af eng og sø.