Hovedstrækning J6 – Midtjylland, Øst

Hovedstrækning J6 - Midtjylland, Øst, omfatter kommunerne Syddjurs, Aarhus, Odder, Samsø, Horsens, Hedensted, Vejle og Fredericia og afgrænses i øst mod Kattegat. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J6.01 - J6.08.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

J6.01     J6.02     J6.03     J6.04     J6.05     J6.06     J6.07     J6.08

Udsnit af kort der viser delstrækninger

Om J6 - Hovedstrækning

Hovedstrækning J6 - Midtjylland, Øst, omfatter kommunerne Syddjurs, Århus, Odder, Samsø, Horsens, Hedensted, Vejle og Fredericia og afgrænses i øst mod Kattegat. Fra nord starter strækningen ved Hyllested og slutter ved Trelde Næs. Hovedstrækningen inkluderer øerne: Samsø, Tunø, Endelave, Vorsø, Alrø og Hjarnø.

Hovedstrækningen består primært af sandede kyster og morænekyst. Desuden består et mindre område på Samsø af tilgroningskyst. Langs hele strækningen er der skiftevis fremrykning og lille til moderat årlig tilbagerykning. Østvendte, åbne kyststrækninger er i fare for erosion ved stormhændelser, hvor bølgerne primært kommer fra sydlige og østlige retninger. I den sydlige del af hovedstrækningen forekommer også sydvestlige bølger. I forbindelse med storme er lavereliggende områder i fare for oversvømmelse.

Vejle er i 2011 udpeget som særligt oversvømmelsestruet i henhold til Oversvømmelsesdirektivet på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav og vandløb. Juelsminde er også udpeget i 2011 på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Under stormen den 1. november 2006 nåede vandstanden op på 163 cm, 163 cm, 170 cm og 162 cm (alle DVR90) for henholdsvis Aarhus Havn, Juelsminde Havn, Ballen Havn og Fredericia Havn.

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger de fælles indvindingsområder Nord for TvillingerneWulffs FlakNord for Wullfs FlakNordby BugtMoselgrundMoselgrund NordMoselgrund ØstKlørgrundHjelm Nordvest, Marthe Flak, MiddelflakFløjstrup SkovHesbjerg GrundHesbjerg Grund SydTrelde NæsTragten ved Lillebælt og Tragten.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J6.01 - J6.08.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf