Delstrækning J6.08

Delstrækningen J6.08 er en del af Samsø Kommune og Strækning dækker Samsø. Strækningen er ca. 138 km lang og inkluderer småøer i Stavns Fjord og øer øst for Samsø. J6.08 omfatter strategistrækningerne: J6.08.01 – J6.08.06.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J6.08.01     J6.08.02     J6.08.03     J6.08.04     J6.08.05     J6.08.06

J6.08 omfatter strategistrækningerne: J6.08.01 – J6.08.06.

Om delstrækning J6.08

Delstrækningen er udpeget for at holde øen samlet. Delstrækningen dækker Samsø inklusiv småøer i Stavns Fjord og øst for Samsø. Kyststrækningen er ca. 138 km lang og ligger i Samsø Kommune.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger blandt andre byerne Nordby, Mårup, Langør, Stavns, Toftebjerg, Besser, Langemark, Tranebjerg, Ballen, Ørby, Kolby, Kolby Kås, Sælvig, Lille Vorbjerg og Mårup Havn. Dertil ligger sommerhusområderne Mårup Østerstrand, Kanhave, Strandskoven, Ballen Strand, Foged Strand og Sælvig Huse inden for delstrækningen.

Natur

Delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 58 Nordby Bakker og nr. 55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Dertil ligger de fredede områder Kragemose, Issehoved, Samsø, Arealer ved Stavns Fjord, Rævebakkerne, Sælvig Bugt, Nordvest Samsø og Møgelskår.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, søer, hede, vandløb, strandeng, mose og eng langs delstrækningen.