Delstrækning J6.05

Delstrækningen J6.05 er en del af kommunerne Odder, Horsens og Hedensted. Starter ved Hou havn til Hundshage. Strækningen er ca. 163 km lang og omfatter øerne Endelave, Alrø, Hjarnø og Vorsø. J6.05 omfatter strategistrækningerne: J6.05.01 – J6.05.10.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J6.05.01     J6.05.02     J6.05.03     J6.05.04     J6.05.05     J6.05.06
J6.05.07     J6.05.08     J6.05.09     J6.05.10

J6.05 omfatter strategistrækningerne: J6.05.01 – J6.05.10.

Om delstrækning J6.05

Delstrækningen er udpeget for at holde Horsens Fjord samlet. Delstrækningen strækker sig fra Hou havn til Hundshage og krydser igennem Odder Kommune, Horsens Kommune og Hedensted Kommune. Kyststrækningen er ca. 163 km lang. Med til delstrækningen hører øerne Endelave, Alrø, Hjarnø og Vorsø.

Byer/sommerhusområder

Odder Kommune: Her ligger byerne Søby, Kalsemade Dilbjerg, Sondrup Alrø by, Sønderby og Løkken samt sommerhusområderne Amstrup Ege og Skovgårdsparken.

Horsens Kommune: Her ligger byerne Søvind, Haldrup, Haldrup Strand, Meldrup, Horsens og Sejet. På Endelave ligger Endelave By. 

Hedensted Kommune: Her ligger byerne Vester Bisholt, Glud, Snaptun og Hjamø By.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Delstrækningen (og alle tre kommuner) berøres af Natura 2000 område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

Odder Kommune: Her ligger blandt andre de fredede områder Gersdorffslund, Horskær, Kalsehoved, Uldrup Bakker og Sondrup-Åkjær.

Horsens Kommune: Her ligger blandt andre de fredede områder Søvind, Bjergene ved Stensballe og Bollersti.

Hedensted Kommune: Her ligger de fredede områder Snaptun Strand og Jensgård.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, overdrev, mose, eng, vandløb og sø.