Delstrækning J6.06

Delstrækningen J6.06 er en del af Hedensted kommune og starter ved Hundshage til Bjergfald Skov. Strækningen er ca. 38 km lang. J6.06 omfatter strategistrækningerne: J6.06.01 – J6.06.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J6.06.01     J6.06.02     J6.06.03

J6.06 omfatter strategistrækningerne: J6.06.01 – J6.06.03.

Om delstrækning J6.06

Delstrækningen ligger ud til Kattegat og er udpeget for at holde As Vig og Sandbjerg Vig og de sammenhængende lavtliggende områder samlet. Delstrækningen strækker sig fra Hundshage til Bjergfald Skov. Kyststrækningen er ca. 38 km lang og ligger i Hedensted Kommune.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Over Sønderby, Neder Sønderby, Hedehuse, Kirkholm, Overby, Hosby, As Ore, Juelsminde, Boestholt, Sverige og Staksrode. Derudover ligger sommerhusområderne Pøt Strandby, Sønderby Strand, As Hede, As Strandby, Kirkholm Strandby, As Vig og Sandbjergvig inden for delstrækningen.

Natur

Delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Dertil ligger de fredede om råder Snaptun Strand, Jensgård, Palsgård Alleer og Barritskov inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, søer, vandløb, strandeng, mose og eng langs delstrækningen.